បណ្តុំវីដេអូ
អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ
ការគួរជាសវាចំពោះអ្នកពិសាស្រា
បើកម៉ូតូទាំងស្រវឹងជោគ
វីដេអូពាកមី២
វីដេអូពាកមី
វិដេអូ ៦
វិដេអូ ៥
វិដេអូ ៤
វិដេអូ ៣
វិដេអូ ២
វិដេអូ ១
ភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រសំខាន់
មូលនិធិយានយន្តអន្តរជាតិ http://www.fia.org
អង្គការសហប្រជាជាតិ http://www.un.org
ធនាគារពិភពលោក http://www.worldbank.org
សំនួរ​ សាកល្បង
តើនៅក្នុងទីប្រជុំជន អ្នកបើកបរម៉ូតូក្នុងល្បឿន ៣០ គ.ម ក្នុងមួយម៉ោង តើអ្នកត្រូវរក្សាទុកចន្លោះសុវត្ថិភាពប៉ុន្មានម៉ែត្រ?
យ៉ាងតិច ៩ ម៉ែត្រ
យ៉ាងតិច ៧ ម៉ែត្រ
យ៉ាងតិច ៥ ម៉ែត្រ
ចូល​ជ្រើស​រើស​ចម្លើយ​ដែល​បង្ហាញ អំពី​យោបល់​​របស់​អ្នក